Phần mềm xử lý dữ liệu UAV GreenValley LIDAR360

5,000,000 VND

Tải báo giá

Xem nhanh

Trường hợp này kết hợp phần mềm xử lý hậu kỳ đám mây điểm LiDAR LiDAR360 và sử dụng dữ liệu được thu thập từ mỏ lộ thiên làm dữ liệu thử nghiệm để giới thiệu ứng dụng dữ liệu đám mây điểm 3D trong sản xuất sản phẩm địa hình.