Thiết bị đo sâu

Thiết bị bù sóng

Đo vận tốc sóng âm

Đo triều ký tự động

Side Scan Sonar

Đo địa tầng Sub-Buttom

Đo cường độ từ trường

Giải pháp

Thiết bị DGPS

Đo vận tốc sóng âm

Liên hệ

Đo vận tốc sóng âm Digibar PRO Xác định chính xác vận tốc âm thanh dưới nước , hiệu chỉnh cho máy đo sâu...

Liên hệ

Đo vận tốc sóng âm Digibar S Xác định chính xác vận tốc âm thanh dưới nước , hiệu chỉnh cho máy đo sâu...

Liên hệ

Đo vận tốc sóng âm Digibar V Cung cấp dữ liệu tốc độ âm thanh tức thời cho hệ thống đo sâu đa tia ...