Thiết bị đo sâu

Thiết bị bù sóng

Đo vận tốc sóng âm

Đo triều ký tự động

Side Scan Sonar

Đo địa tầng Sub-Buttom

Đo cường độ từ trường

Giải pháp

Thiết bị DGPS

Giải pháp

Liên hệ

Công nghệ UAV là gì? Công nghệ UAV là gì? ...

Liên hệ

Giải pháp sử dụng máy Disto dành cho kỹ sư, kiến trúc sư Giải pháp sử dụng máy Disto dành cho kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư chuyên nghi...

Liên hệ

Đào tạo & chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khảo sát Đào tạo & chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khảo sát địa hình trên cạn ...

Liên hệ

Khảo sát UAV đã được tích hợp vào phần mềm Hypack Max Thiết bị NEXUS 800 mới đã được hỗ trợ tích hợp vào phần mềm đo sâu HYPACK,...