Máy toàn đạc

Máy thủy bình

Máy kinh vĩ

GNSS GPS

Thiết bị GPS trạm

Thiết bị đo sâu

Máy đo sâu đơn tia

Định vị vệ tinh

Máy đo sâu đa tia

Phụ Kiện

Thiết bị UAV

Kiểm định máy trắc địa

Kiểm định máy trắc địa

1,000,000 VND

Toàn đạc điện tử Kiểm định máy toàn đạc điện tử được xem là một việc hết sức cấp t...

400,000 VND

Máy thủy bình Kiểm định máy thủy bình điện tử, máy thủy bình tự động, kiểm định mia In...