Máy toàn đạc

Máy thủy bình

Máy kinh vĩ

GNSS GPS

Thiết bị GPS trạm

Thiết bị đo sâu

Máy đo sâu đơn tia

Định vị vệ tinh

Máy đo sâu đa tia

Phụ Kiện

Thiết bị UAV

Kiểm định máy trắc địa

Máy đo sâu đơn tia

Liên hệ

Máy đo sâu hồi âm 1 tần số Odom Hydrotrac II Máy Odom Hydrotrac II là dòng máy phù hợp với lắp đặt trên các thuyền nhỏ hoặc...

Liên hệ

Máy đo sâu hồi âm 2 tần số Odom Echotrac MK III Máy đo sâu đơn tia 2 tần số Odom DF3200 MKIII là dòng máy phù hợp với lắp đặt ...

Liên hệ

Máy đo sâu hồi âm 1 hoặc 2 tần số Syqwest HydroBox HydroBox TM là máy đo sâu hồi âm đơn tia, 1 tần số nhỏ gọn, độ chính xác cao ...

Liên hệ

Máy đo sâu Odom CVM Máy đo sâu Odom CVM ...

Liên hệ

Máy đo sâu đơn tia một tần số Odom Hydrographic Echotrac CV100 Máy đo sâu đơn tia một tần số Odom Hydrographic Echotrac CV100 ...

Liên hệ

Máy đo sâu đơn tia 2 tần số Odom Hydrographic Echotrac CV-200/300 Máy đo sâu đơn tia 2 tần số Odom Hydrographic Echotrac CV-200/300 ...