Máy toàn đạc

Máy thủy bình

Máy kinh vĩ

GNSS GPS

Thiết bị GPS trạm

Thiết bị đo sâu

Máy đo sâu đơn tia

Định vị vệ tinh

Máy đo sâu đa tia

Phụ Kiện

Thiết bị UAV

Kiểm định máy trắc địa

Máy kinh vĩ

21,300,000 VND

Máy kinh vĩ điện tử Pentax ETH-505 Tình trạng : mới. Nguồn gốc : chính hãng. Xuất xứ : Trung Quốc. Hãng sả...

Liên hệ

Máy kinh vỹ điện tử Leica Builder Máy kinh vỹ điện tử Leica Builder. ...

22,300,000 VND

Máy kinh vĩ điện tử Pentax ETH-502 Tình trạng : mới. Nguồn gốc : chính hãng. Xuất xứ : Trung Quốc. Hãng sả...

20,800,000 VND

Máy kinh vĩ điện tử Pentax ETH-510 Tình trạng : mới. Nguồn gốc : chính hãng. Xuất xứ : Trung quốc. Hãng sả...

20,300,000 VND

Máy kinh vĩ điện tử Pentax ETH-520 Tình trạng : mới. Nguồn gốc : chính hãng. Xuất xứ : Trung quốc. Hãng sả...