Máy quét laser

Súng bắn bê tông

Siêu âm bê tông

Độ dày lớp phủ

Máy thông tầng

Máy đo sâu cầm tay

Máy cân mực

Chân máy

Máy quét laser

3,000,000 VND

Máy quét tia laser 6 tia Fukuda EX-453 DP Máy quét tia laser 6 tia Fukuda EX-453 DP. ...

2,800,000 VND

Máy quét tia laser 4 tia Fukuda EK-253 DP Máy quét tia laser 4 tia Fukuda EX-253 DP. ...

9,350,000 VND

Máy quét tia laser 4 đứng + ngang GPI 8665 Máy quét tia laser 6 tia GPI 8665. ...

9,790,000 VND

Máy quét tia laser 4 đứng + 2 ngang GPI 8775H Máy quét tia laser 4 tia GPI 8775H. ...

4,500,000 VND

Máy quét tia laser 2 đứng + 1 ngang Foif LX211T Máy quét tia laser 2 đứng + 1 ngang Foif LX211T. ...

5,500,000 VND

Máy quét tia laser 4 đứng + 1 ngang Foif LX410T Máy quét tia laser 4 đứng + 1 ngang Foif  LX410T. ...

8,600,000 VND

Máy quét tia laser 4 đứng + 4 ngang Foif LX442DT Máy quét tia laser 4 đứng + 4 ngang Foif LX442DT. ...

Liên hệ

Máy cân mực laser Leica LINO L2 Máy cân mực laser Leica LINO L2. ...

Liên hệ

Máy cân mực laser Leica LINO L2P5 Máy cân mực laser Leica LINO L2P5. ...

Liên hệ

Máy cân mực laser Leica LINO L360 Máy cân mực laser Leica LINO L360. ...

Liên hệ

Máy cân mực laser Leica LINO P3 & P5 Máy cân mực laser Leica LINO P3 & P5. ...

3,600,000 VND

Máy quét tia laser TCVN L211 Máy quét tia laser TCVN L211. ...

5,700,000 VND

Máy quét tia laser TCVN L411 Máy quét tia laser TCVN L411. ...

Liên hệ

Máy quét tia laser SINCON SL-222 Máy quét tia laser SINCON SL-222. ...

Liên hệ

Máy quét tia laser South ML Series Máy quét tia laser South ML Series. ...