Máy quét laser

Súng bắn bê tông

Siêu âm bê tông

Độ dày lớp phủ

Máy thông tầng

Máy đo sâu cầm tay

Máy cân mực

Chân máy

Máy thông tầng

19,750,000 VND

Máy thông tầng FOIF DZJ200 Máy thông tần FOIF DZJ200. ...

17,850,000 VND

Máy thông tầng FOIF DZJ2 Máy thông tầng trong xây dựng. ...

15,500,000 VND

Máy thông tầng South DSJ300A Máy thông tầng South DSJ300A. ...