Phần mềm Địa hình

Phần mềm Địa chất

Phần mềm Khảo sát UAV

Phần mềm Thiết kế Giao thông

Phần mềm bình sai

Phần mềm khảo sát thủy đạc

Phần mềm Khảo sát UAV

500,000 VND

Phần mềm UAV 3DSurvey Phần mềm xử lý ảnh hàng không và thành lập bản đồ cho khảo sát địa hình c...

500,000 VND

Phần mềm UAV Menci APS Phần mềm xử lý ảnh UAV và thành lập bản đồ cho khảo sát địa hình chuyên ng...

500,000 VND

Phần mềm UAV Agisoft Photoscan Phần mềm UAV Agisoft Photoscan. ...

10,000,000 VND

Phần mềm xử lý PPK GeotagPPK Phần mềm #GeotagPPK được phát triển để tính toán tọa độ và độ cao...

5,000,000 VND

Phần mềm xử lý dữ liệu UAV GreenValley LIDAR360 Trường hợp này kết hợp phần mềm xử lý hậu kỳ đám mây điểm LiDAR LiDAR360 ...

3,000,000 VND

Phần mềm xử lý dữ liệu UAV GreenValley LiPowerlines Phần mềm xử lý đám mây điểm để kiểm tra và phân tích đường dây điện &n...