Thiết bị đo sâu

Thiết bị bù sóng

Đo vận tốc sóng âm

Đo triều ký tự động

Side Scan Sonar

Đo địa tầng Sub-Buttom

Đo cường độ từ trường

Giải pháp

Thiết bị DGPS

Thiết bị bù sóng

Liên hệ

Thiết bị bù sóng TSS DMS Cung cấp các giá trị Roll , Pitch, Yaw, Heave độ chính xác cao phục vụ cho công t...