Thiết bị đo sâu

Thiết bị bù sóng

Đo vận tốc sóng âm

Đo triều ký tự động

Side Scan Sonar

Đo địa tầng Sub-Buttom

Đo cường độ từ trường

Giải pháp

Thiết bị DGPS

Thiết bị DGPS

Liên hệ

Thiết bị DGPS Trimble SPS 356 Thiết bị định vị vệ tinh DGPS một tần số - Trimble SPS 356 được sản xuất t...

Liên hệ

Thiết bị DGPS Hemisphere R330 Thiết bị định vị vệ tinh DGPS - R330 được sản xuất từ hãng HEMISPHERE, Canada....