Máy toàn đạc

Máy thủy bình

Máy kinh vĩ

GNSS GPS

Thiết bị GPS trạm

Thiết bị đo sâu

Máy đo sâu đơn tia

Định vị vệ tinh

Máy đo sâu đa tia

Phụ Kiện

Thiết bị UAV

Kiểm định máy trắc địa

Thiết bị UAV

Liên hệ

CHC UAV P600 Với thiết kế tiên tiến, thiết bị CHC P600 UAV (Unmanned Aerial Vehicle – Thiết bị...

Liên hệ

DJI Phantom 4RTK DJI PHANTOM 4 RTK cung cấp giải pháp trắc đạc tối ưu cho doanh nghiệp. Phantom 4&n...

Liên hệ

Bộ thu PPK cho DJI Phantom4 Series hoặc Mavic 2 Pro Series PPK làm một bộ thu gắn kèm cho thiết bị bay Phantom 4 Series/ Mavic 2 Series. Nó dễ d...