Đo sâu đa tia

Liên hệ

Máy đo sâu hồi âm đa tia Odom MB-1 Dùng khảo sát thủy đạc, nạo vét, thiết kế, thi công công trình thủy Gọn ...