Matest (Italy)

12,000,000 VND

Thiết bị thử độ cứng bê tông (Búa bật nẩy) C380 - Hãng Matest (Italya) Thiết bị thử độ cứng bê tông (Búa bật nẩy) Model C380 / Hãng Matest- Italy. ...