Odom

Liên hệ

Máy đo sâu hồi âm 1 tần số Odom Hydrotrac II Máy Odom Hydrotrac II là dòng máy phù hợp với lắp đặt trên các thuyền nhỏ hoặc...

Liên hệ

Máy đo sâu hồi âm 2 tần số Odom Echotrac MK III Máy đo sâu đơn tia 2 tần số Odom DF3200 MKIII là dòng máy phù hợp với lắp đặt ...

Liên hệ

Máy đo sâu Odom CVM Máy đo sâu Odom CVM ...

Liên hệ

Máy đo sâu đơn tia một tần số Odom Hydrographic Echotrac CV100 Máy đo sâu đơn tia một tần số Odom Hydrographic Echotrac CV100 ...

Liên hệ

Máy đo sâu đơn tia 2 tần số Odom Hydrographic Echotrac CV-200/300 Máy đo sâu đơn tia 2 tần số Odom Hydrographic Echotrac CV-200/300 ...