Odom

Liên hệ

Đo vận tốc sóng âm Digibar PRO Xác định chính xác vận tốc âm thanh dưới nước , hiệu chỉnh cho máy đo sâu...

Liên hệ

Đo vận tốc sóng âm Digibar S Xác định chính xác vận tốc âm thanh dưới nước , hiệu chỉnh cho máy đo sâu...

Liên hệ

Đo vận tốc sóng âm Digibar V Cung cấp dữ liệu tốc độ âm thanh tức thời cho hệ thống đo sâu đa tia ...