Pentax

21,300,000 VND

Máy kinh vĩ điện tử Pentax ETH-505 Tình trạng : mới. Nguồn gốc : chính hãng. Xuất xứ : Trung Quốc. Hãng sả...

22,300,000 VND

Máy kinh vĩ điện tử Pentax ETH-502 Tình trạng : mới. Nguồn gốc : chính hãng. Xuất xứ : Trung Quốc. Hãng sả...

20,800,000 VND

Máy kinh vĩ điện tử Pentax ETH-510 Tình trạng : mới. Nguồn gốc : chính hãng. Xuất xứ : Trung quốc. Hãng sả...

20,300,000 VND

Máy kinh vĩ điện tử Pentax ETH-520 Tình trạng : mới. Nguồn gốc : chính hãng. Xuất xứ : Trung quốc. Hãng sả...