Proceq (Thụy Sỹ)

28,500,000 VND

Thiết bị thử độ cứng bê tông (Búa bật nẩy). Hãng Proceq- Thụy Sỹ Thiết bị thử độ cứng bê tông (Búa bật nẩy) Model Type N, Code N34 / Hãng Proceq-...