Ứng dụng xây dựng

Liên hệ

Giải pháp sử dụng máy Disto dành cho kỹ sư, kiến trúc sư Giải pháp sử dụng máy Disto dành cho kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư chuyên nghi...

Liên hệ

Đào tạo & chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khảo sát Đào tạo & chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khảo sát địa hình trên cạn ...