Giao nhận và lắp đặt

I. GIAO NHẬN:

A. Giao nhận hàng hóa trong nước:

- Giao nhận tại văn phòng công ty BÁCH KHOA.

1. BÁCH KHOA và khách hàng cùng kiểm tra hàng hóa sản phẩm.

2. Quý khách hàng thanh toán số tiền hàng còn lại (nếu có).

3. BÁCH KHOA bàn giao sản phẩm và chứng từ cho quý khách.

- Giao nhận tại văn phòng khách hàng hoặc địa chỉ khách hàng yêu cầu.

Tùy từng thỏa thuận giữa công ty BÁCH KHOA và khách hàng mà có các phương thức giao nhận khác nhau: giao trực tiếp tại văn phòng khách hàng, địa chỉ khách hàng yêu cầu hay giao qua đơn vị vận chuyển trung gian.

1. BÁCH KHOA xác nhận giao hàng với quý khách.

2. Quý khách thanh toán tiền hàng còn lại (nếu có).

3. BÁCH KHOA chuyển hàng đến cho quý khách, bàn giao sản phẩm và chứng từ đầy đủ.

B. Giao nhận hàng hóa ngoài nước:

Sau khi xác nhận giao hàng cho quý khách thì quý khách phải chuyển khoản cho chúng tôi số tiền còn lại theo hợp đồng (nếu có) và chúng tôi sẽ chuyển hàng cho quý khách qua đơn vị vận chuyển theo địa chỉ và phương thức yêu cầu của quý khách.

 

II. LẮP ĐẶT & SỬ DỤNG:

- Quá trình thi công lắp đặt & sử dụng sản phẩm được thực hiện theo thỏa thuận giữa chúng tôi với quý khách làm sao để thuận lợi cho hai bên trong quá trình thi công lắp đặt.

- Tùy từng nhu cầu, tùy từng sản phẩm, dự án, công trình khác nhau mà có những cách thức thi công lắp đặt khác nhau.

- Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tư vấn cụ thể và chi tiết cho quý khách.