Máy quét laser
Súng bắn bê tông
Siêu âm bê tông
Độ dày lớp phủ
Máy thông tầng
Máy đo sâu cầm tay
Máy cân mực
Chân máy
THIẾT BỊ XÂY DỰNG
Máy quét tia laser 6 tia Fukuda EX-453 DP

3,000,000 VND

Máy quét tia laser 6 tia Fukuda EX-453 DP Máy quét tia laser 6 tia Fukuda EX-453 DP. ...

Máy quét tia laser 4 tia Fukuda EK-253 DP

2,800,000 VND

Máy quét tia laser 4 tia Fukuda EK-253 DP Máy quét tia laser 4 tia Fukuda EX-253 DP. ...

Máy đo độ dày lớp phủ PT-2P

4,500,000 VND

Máy đo độ dày lớp phủ PT-2P Máy đo độ dày lớp phủ PT-2P. ...

Máy quét tia laser 4 đứng + ngang GPI 8665

9,350,000 VND

Máy quét tia laser 4 đứng + ngang GPI 8665 Máy quét tia laser 6 tia GPI 8665. ...

Máy quét tia laser 4 đứng + 2 ngang GPI 8775H

9,790,000 VND

Máy quét tia laser 4 đứng + 2 ngang GPI 8775H Máy quét tia laser 4 tia GPI 8775H. ...

Máy thông tầng FOIF DZJ200

19,750,000 VND

Máy thông tầng FOIF DZJ200 Máy thông tần FOIF DZJ200. ...

Máy thông tầng FOIF DZJ2

17,850,000 VND

Máy thông tầng FOIF DZJ2 Máy thông tầng trong xây dựng. ...

Máy thông tầng South DSJ300A

15,500,000 VND

Máy thông tầng South DSJ300A Máy thông tầng South DSJ300A. ...

Máy quét tia laser 2 đứng + 1 ngang Foif LX211T

4,500,000 VND

Máy quét tia laser 2 đứng + 1 ngang Foif LX211T Máy quét tia laser 2 đứng + 1 ngang Foif LX211T. ...

Máy quét tia laser 4 đứng + 1 ngang Foif  LX410T

5,500,000 VND

Máy quét tia laser 4 đứng + 1 ngang Foif LX410T Máy quét tia laser 4 đứng + 1 ngang Foif  LX410T. ...

Máy quét tia laser 4 đứng + 4 ngang Foif LX442DT

8,600,000 VND

Máy quét tia laser 4 đứng + 4 ngang Foif LX442DT Máy quét tia laser 4 đứng + 4 ngang Foif LX442DT. ...

Máy cân mực laser Leica LINO L2

Liên hệ

Máy cân mực laser Leica LINO L2 Máy cân mực laser Leica LINO L2. ...

Máy cân mực laser Leica LINO L2P5

Liên hệ

Máy cân mực laser Leica LINO L2P5 Máy cân mực laser Leica LINO L2P5. ...

Máy cân mực laser Leica LINO L360

Liên hệ

Máy cân mực laser Leica LINO L360 Máy cân mực laser Leica LINO L360. ...

Máy cân mực laser Leica LINO P3 & P5

Liên hệ

Máy cân mực laser Leica LINO P3 & P5 Máy cân mực laser Leica LINO P3 & P5. ...

Máy quét tia laser TCVN L211

3,600,000 VND

Máy quét tia laser TCVN L211 Máy quét tia laser TCVN L211. ...

« 1 2 3 »