Thiết bị đo sâu
Thiết bị bù sóng
Đo vận tốc sóng âm
Đo triều ký tự động
Side Scan Sonar
Đo địa tầng Sub-Buttom
Đo cường độ từ trường
Giải pháp
Thiết bị DGPS
THIẾT BỊ THỦY ĐẠC
Công nghệ UAV là gì?

Liên hệ

Công nghệ UAV là gì? Công nghệ UAV là gì? ...

Máy đo sâu hồi âm 1 tần số Odom CV100

Liên hệ

Máy đo sâu hồi âm 1 tần số Odom CV100 Dùng khảo sát thủy đạc, nạo vét, thiết kế, thi công công trình thủy Gọn ...

Máy đo sâu hồi âm 1 tần số Odom CV200/300

Liên hệ

Máy đo sâu hồi âm 1 tần số Odom CV200/300 Dùng khảo sát thủy đạc, nạo vét, thiết kế, thi công công trình thủy Tích ...

Máy đo sâu hồi âm 1 tần số Odom Hydrotrac II

Liên hệ

Máy đo sâu hồi âm 1 tần số Odom Hydrotrac II Dùng khảo sát thủy đạc, nạo vét, thiết kế, thi công công trình thủy Gọn ...

Máy đo sâu hồi âm 1 tần số Odom CVM

Liên hệ

Máy đo sâu hồi âm 1 tần số Odom CVM Dùng khảo sát thủy đạc, nạo vét, thiết kế, thi công công trình thủy Tích ...

Máy đo sâu hồi 2 tần số Odom Echotrac MKIII P/E

Liên hệ

Máy đo sâu hồi 2 tần số Odom Echotrac MKIII P/E Dùng khảo sát thủy đạc, nạo vét, thiết kế, thi công công trình thủy Tích ...

Máy đo sâu hồi âm đa tia Odom MB-1

Liên hệ

Máy đo sâu hồi âm đa tia Odom MB-1 Dùng khảo sát thủy đạc, nạo vét, thiết kế, thi công công trình thủy Gọn ...

Thiết bị bù sóng TSS DMS

Liên hệ

Thiết bị bù sóng TSS DMS Cung cấp các giá trị Roll , Pitch, Yaw, Heave độ chính xác cao phục vụ cho công t...

Đo vận tốc sóng âm Digibar PRO

Liên hệ

Đo vận tốc sóng âm Digibar PRO Xác định chính xác vận tốc âm thanh dưới nước , hiệu chỉnh cho máy đo sâu...

Đo vận tốc sóng âm Digibar S

Liên hệ

Đo vận tốc sóng âm Digibar S Xác định chính xác vận tốc âm thanh dưới nước , hiệu chỉnh cho máy đo sâu...

Đo vận tốc sóng âm Digibar V

Liên hệ

Đo vận tốc sóng âm Digibar V Cung cấp dữ liệu tốc độ âm thanh tức thời cho hệ thống đo sâu đa tia ...

Đo triều tự động (Tide gauge) TideMaster

Liên hệ

Đo triều tự động (Tide gauge) TideMaster - Ứng dụng đo thủy triều tại Cảng, đo mực nước trong khảo sát, nạo vét,.. ...

Thiết bị Side Scan Sonar JW Fishers 100K/600K/1200K

Liên hệ

Thiết bị Side Scan Sonar JW Fishers 100K/600K/1200K Quét hình ảnh đáy hồ, đáy sông, đáy biển hiển thị hình ảnh địa vật 2 c...

Thiết bị Side Scan Sonar EdgeTech 4200

Liên hệ

Thiết bị Side Scan Sonar EdgeTech 4200 Khảo sát đường ống, cáp ngầm, khảo sát địa chất vật lý, khảo cổ học ...

Thiết bị đo địa tầng Stratabox

Liên hệ

Thiết bị đo địa tầng Stratabox Dễ dàng cài đặt và hoạt động, thích hợp cho khảo sát nước nông Kết h...

Thiết bị đo địa tầng EdgeTech 3200XS

Liên hệ

Thiết bị đo địa tầng EdgeTech 3200XS Dễ dàng cài đặt và hoạt động, thích hợp cho khảo sát nước nông Kết h...

« 1 2 »