Thiết bị đo sâu
Thiết bị bù sóng
Đo vận tốc sóng âm
Đo triều ký tự động
Side Scan Sonar
Đo địa tầng Sub-Buttom
Đo cường độ từ trường
Giải pháp
Thiết bị DGPS
THIẾT BỊ THỦY ĐẠC
Thiết bị đo từ SeaSpy

Liên hệ

Thiết bị đo từ SeaSpy Hệ thống phát hiện từ kế hàng đầu trong hàng hải có độ chính xác cao K...

Máy định vị vệ tinh 02 tần số GNSS RTK V30

Liên hệ

Máy định vị vệ tinh 02 tần số GNSS RTK V30 Mô tả: Máy định vị vệ tinh (GPS) 02 tần số chuyên dùng trong công tác: - Kh...

Máy định vị vệ tinh 02 tần số GNSS RTK V90

Liên hệ

Máy định vị vệ tinh 02 tần số GNSS RTK V90 Máy định vị vệ tinh (GPS) 02 tần số GNSS RTK V90 – Hi-Target chuyên dùng trong công...

Máy định vị vệ tinh 02 tần số GNSS RTK Trimble R8s

Liên hệ

Máy định vị vệ tinh 02 tần số GNSS RTK Trimble R8s Ứng dụng : lập lưới khống chế độ chính xác cao, khảo sát / định vị thi ...

Máy định vị vệ tinh 02 tần số GNSS RTK CHC i80

Liên hệ

Máy định vị vệ tinh 02 tần số GNSS RTK CHC i80 Mô tả: Máy định vị vệ tinh (GPS) 02 tần số chuyên dùng trong công tác: - Kh...

Máy định vị vệ tinh 02 tần số GNSS RTK CHC X91

Liên hệ

Máy định vị vệ tinh 02 tần số GNSS RTK CHC X91 Mô tả: Máy định vị vệ tinh (GPS) 02 tần số chuyên dùng trong công tác: - Kh...

Thiết bị DGPS Trimble SPS 356

Liên hệ

Thiết bị DGPS Trimble SPS 356 Thiết bị định vị vệ tinh DGPS một tần số - Trimble SPS 356 được sản xuất t...

Thiết bị DGPS Hemisphere R330

Liên hệ

Thiết bị DGPS Hemisphere R330 Thiết bị định vị vệ tinh DGPS - R330 được sản xuất từ hãng HEMISPHERE, Canada....

Giải pháp sử dụng máy Disto dành cho kỹ sư, kiến trúc sư

Liên hệ

Giải pháp sử dụng máy Disto dành cho kỹ sư, kiến trúc sư Giải pháp sử dụng máy Disto dành cho kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư chuyên nghi...

Đào tạo & chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khảo sát

Liên hệ

Đào tạo & chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khảo sát Đào tạo & chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khảo sát địa hình trên cạn ...

Khảo sát UAV đã được tích hợp vào phần mềm Hypack Max

Liên hệ

Khảo sát UAV đã được tích hợp vào phần mềm Hypack Max Thiết bị NEXUS 800 mới đã được hỗ trợ tích hợp vào phần mềm đo sâu HYPACK,...

« 1 2 »